Anmeldelse af Stratego

stratego

Artiklen indeholder reklamelinks.

Stratego er en strategisk klassiker, som er tilgængeligt for stort set alle aldre. To stolte hærførere stirrer intenst på hinanden med død i øjnene henover en ensom ødemark, hvor et episk slag vil bestemme skæbnen for de afventende tropper. Du må være strategisk, hvis du vil have noget håb om et holdbart forsvar og samtidig effektivt avancere dine mænd til angreb og erobre fjendens fane.

Køb Stratego

Hvad handler Stratego om?

Stratego er en af de velkendte klassikere hvad angår strategispil. To hære står over for hinanden, og kun ved hjælp af gennemtænkt strategi, snedig planlægning, god hukommelse og bedrageriske teknikker har du muligheden for at stå som sejrherre, mens din modstanders blod flyder ud i mudderet på den efterladte slagmark.

Stratego er et strategispil for to personer, hvor hver spiller starter med samme type hær, der på én gang skal beskytte egen fane og berede sig på at erobre modstanderens fane. Derfor er dit valg af strategi og taktik for udnyttelse af dine troppers egenskaber altafgørende.

Hver trop består af forskelligt rangerede soldater, spejdere, bomber og minører samt en fane. I opsætningsfasen er det vigtigt at tænke over, hvor du vil placere din fane og hvordan den skal beskyttes. Her kan der udnyttes forskellige taktikker til at snyde modstanderen med hensyn til din fanes placering.

Hvad medfølger i købet af Stratego?

 • 1 spillebræt
 • 2 x 40 brikker i blå og rød
 • Afdækningsskærm til opsætning af tropper
 • Overskuelig regelbog på seks sider

Spiloplevelse

Stratego er et afbalanceret og symmetrisk spil, da begge spillere har samme type hær og derfor samme udgangspunkt for at vinde spillet. Herfra er det kun den bedste strategi, der vil skille bukken fra fårene.

I Stratego beror kampene sig ikke på terninger, og spiltilfældighederne er derfor minimeret til udelukkende at omhandle spillernes valg og strategi. Her er det vigtigt, at du kan holde pokerfjæset, når din modstander avancerer i retning af din fane.

Et spil tager alt fra 30-120 minutter, og selve opstillingen af ens hær er et væsentligt element af spillet både tidsmæssigt og særligt for slagets gang, så her skal man ikke forhaste sig.

På samme måde som i for eksempel skak er hver handling essentiel i håbet om at rykke tættere mod sejren, så ingen soldater kan bare ødsles væk, men det kan være nødvendigt at ofre visse soldater. Derfor er spiloplevelsen særligt intens, når man håbefuldt angriber med sin feltmarskal og i stedet bliver sprængt i stumper og stykker af en bombe.

Stratego kan spilles af børn fra 8 år og er forholdsvist let at gå til, men byder på masser af intense timers spil for alle, som begejstres over mulighederne for alsidige strategier.

Spilgennemgang

Begyndelsen

Opsætning:

 1. Placer spilbrættet midt mellem dig og din modstander
 2. Gem henholdsvis en rød og blå brik i hver hånd. Din modstander vælger en hånd og påtager sig farven valgt – rød hær starter altid spillet
 3. Stil afskærmningspladen op midt imellem jer på brættet, så I med fred og ro kan gøre jeres hære klar til kamp
 4. Opstil din hær og tænk allerede nu på din strategi for forsvar og angreb
 5. Stil dine brikker på kortet, så deres værdier peger ind mod dig selv og er skjulte for din modstander
 6. Der kan kun stå én brik på ét felt. Placer dine brikker ud fra din strategi på de fire nederste rækker. De to midterste rækker af kortet er reserveret til slagmark
 7. Når begge spillere har deres hære klar til kamp flyttes afskærmningen og spillet kan gå i gang.

Strategihints:

Det kan være en fordel at placere sin fane et sted på bagerste række, så din modstander skal igennem så mange af dine soldater som muligt for at nå den. Hertil kan du opføre en beskyttende række af bomber rundt om fanen eller et hjørne af bomber kan placeres et andet sted for at narre modstanderen.

Bomber placeret i forreste række spærrer dine egne tropper inde.

Beskyt dine minører, de er vigtige at have i slutspillet, hvis din modstander har beskyttet sin fane med bomber.

Spejderne kan være effektive at have i forreste række, da de hurtigt kan springe frem og afsløre ranken på din modstanders avancerende tropper.

Højtrangerede soldater i forreste række giver mulighed for at slå din modstanders spejdere ud af spillet.

Midten

Rød hær starter spillet og spillerne skifter tur efter én handling.

Når det er din tur, skal du udføre en af følgende handlinger:

Bevægelse: flyt én af dine brikker til et åbent tilstødende felt. Bevægelige tropper kan flytte sig ét felt frem eller tilbage og til højre eller venstre. Som undtagelse kan spejderen flytte sig så langt der er felter ledige til. Ingen brikker kan flytte sig diagonalt.

Angreb: Angrib én af din modspillers brikker ved at holde din brik ovenpå modstanderens soldat og afslør din briks numeriske værdi. Er din soldats værdi højere end modstanderens, overtager din soldat feltet. Er din værdi lavere end modstanderens, kasseres din brik og forsvareren beholder feltet.

Note: kan du i din tur hverken udføre handlingen bevægelse eller angreb, er spillet ovre og du har tabt.

I Stratego er det én ting at angribe en modstanders brik for at slå den ud, en anden er at undersøge terrænet i din modstanders tropper ved for eksempel at sende spejderne afsted først.

Strategihints:

Pas på, når du angriber med højtrangerede soldater i ukendt territorie. Det er ærgerligt at miste sin feltmarskal til en bombe. Læg mærke til, hvilke brikker din modstander sætter i bevægelse.

Hold spionen tæt på din general. Bliver generalen angrebet af feltmarskalen kan spionen hurtigt lave et kontraangreb (som den eneste der kan tilfangetage feltmarskalen).

Så snart du har dræbt din modstanders højest rangerede soldat, feltmarskalen, kan du frit avancere med din egen – husk at lægge mærke til, hvilke brikker din modstander flytter med.

Vær særligt opmærksom på de brikker, som din modstander ikke flytter i spillet. Det er højst sandsynligt bomber eller fane.

For at opnå en udvidet spiloplevelse med en ekstra udfordring, kan I vælge at spille Stratego med en eller en kombination af tre regelvariationer.

Angribers fordel: Når soldater af samme rank er i kamp, vinder den angribende brik

Lydløst forsvar: Ved angreb er det kun angriberen, der afslører talværdien på sin soldat. Forsvareren afslører ikke talværdien, men fjerner blot sin brik, hvis denne tabte slaget. Som undtagelse, skal forsvareren afsløre sin talværdi ved angreb af en spejder.

Redningsaktion: Ved at bevæge én af dine soldater ned til bagerste række i modstanderens tropper får du muligheden for øjeblikkeligt at redde én af dine tilfangetagne soldater. Spilleren må selv vælge mellem sine tilfangetagne soldater og placere den valgfrit på et åbent felt i eget startareal. Som undtagelse kan spejderen ikke udføre en redningsaktion, bomber kan ikke blive reddet, kun to redningsaktioner kan udføres per spiller og den samme brik kan ikke udføre to redningsaktioner.

Afslutningen

Den første spiller der når langt ned i fjendens rækker til at angribe modstanderens fane, stjæler den og vinder spillet.

Hvis alle dine flytbare brikker er slået ud og du i din tur hverken kan udføre handlingen bevægelse eller angreb, har du tabt spillet og modstanderen tager straks din fane som resultat heraf.

Stratego regler

Opsætning

Spilbrættet placeres imellem de to spillere, så begge let kan nå brættet, og ved lodtrækning besluttes det, hvem der er rød og hvem der er blå spiller.

Afskærmningspladen placeres i midten af spilbrættet, og begge spillere arrangerer deres tropper. Afskærmningen fjernes først, når begge spillere er klar.

Brikkerne placeres, så kun du selv kan se værdien af egne tropper. Der kan kun stå en brik per felt.

Bevægelse

 1. Brikkerne flytter sig et felt ad gangen – fremad, bagud eller til siden.
 2. Brikkerne kan ikke flytte sig diagonalt, hoppe over andre brikker og de kan ikke flytte ind på et felt med anden brik medmindre det er for at angribe
 3. Brikkerne kan ikke hoppe over eller flytte ind på de to søarealer i midten af spilbrættet.
 4. Kun én brik kan flyttes per tur

Spejderen har en særlig bevægelsesfordel, da han kan flytte sig et ubegrænset antal felter til siden, frem eller tilbage, kun bremset af andre brikker eller søerne på midten af spilbrættet. En vigtig note er her dog, at du på denne måde afslører værdien af din brik. Så snart din modspiller kender værdien af din brik, vil den være et let bytte for angreb.

Angreb

Angrebsposition: Når en rød og en blå spiller står enten side om side, ansigt til ansigt eller med ryggen til hinanden, står de i position til angreb (aldrig diagonalt).

Hvordan angriber man: For at angribe din modstander i din tur, tager du din angribende brik og placerer let ovenpå den forsvarende brik. Så afslører du talværdien af din angriber, og din modstander afslører herefter talværdien på forsvareren.

Brikken med laveste nummer: tages til fange og fjernes fra brættet. Hvis angriberen vinder kampen, flyttes den straks ind på modstanderens felt og forsvarerens brik kasseres. Vinder forsvareren kampen, beholder den sin plads og angrebsbrikken kasseres.

Samme rank: Det forekommer i kampe, at både forsvarer og angriber har samme type soldat. I det tilfælde kasseres begge brikker, medmindre I spiller med turneringsreglen Angribers fordel.

Angreb er valgfrit: Du har altid muligheden for at flygte i stedet for at angribe. Du er ikke forpligtet til at angribe i din tur.

Spejderens angrebsfordel: Spejderen er den eneste rekrut, der både kan foretage handlingen bevægelse og angreb i samme tur. Spejderen kan flytte sig det antal felter der er plads til i en retning og kan hertil supplere med et angreb på brikken, der stopper ham fra at flytte længere.

Minørens angrebsfordel: Når enhver anden brik end minøren angriber en bombe, kasseres de fra spillet som døde og kan ikke genoplives. Men, når minøren angriber en bombe, detoneres den og kasseres fra spilbrættet. Herefter overtager minøren bombens felt.

Spionens angrebsfordel: Som den eneste rekrut er spionens værdi markeret med bogstav, ’S’. Uanset, hvilken brik der angriber spionen tages den til fange og kasseres fra spilbrættet. Til gengæld har spionen den unikke angrebsfordel, at den som eneste rekrut i dine tropper kan overraske og tilfangetage modstanderens feltmarskal – dette kræver dog, at spionen er den angribende.

Som en måske nok vigtig note skal det lige nævnes, at bomber og faner ikke kan bevæge sig.

Hver spillers hær består af følgende:

 • 1 Feltmarskal med rangering 1, som den højeste rank. Kun spionen kan tilfangetage feltmarskalen givet, at det er spionen der angriber.
 • 1 General med rangering 2
 • 2 Oberster med rangering 3
 • 3 majorer med rangering 4
 • 4 kaptajner med rangering 5
 • 4 løjtnanter med rangering 6
 • 4 sergenter med rangering 7
 • 5 minører med rangering 8, som den eneste, der kan detonere bomber.
 • 8 spejdere med rangering 9, som den eneste, der kan bevæge sig flere felter og angribe i samme tur.
 • 1 spion med rangering S, kan som den eneste tilfangetage feltmarskalen ved eget angreb.
 • 6 bomber
 • 1 fane

Det skal hertil nævnes, at visse udgaver af spillet rangerer soldaterne omvendt. Det vil i de tilfælde sige, at feltmarskalen rangeres med 10 som den højeste, og spejderen med 2 som den laveste.

Historien om Stratego

I det sene efterår af 1910 søger en ung kvinde, Hermance Edan, for patentet til et brætspil hun kaldte et krigsspil med mobile brikker og spilbræt. Det ikke så mundrette tilnavn blev ændret af forhandleren til L’attaque, hvilket kan siges at være en tidlig oprindelse til spillet Stratego.

Stratego blev senere skabt af hollænderen Jacques Johan Mogendorff og udgivet første gang i 1946. I starten af 1960erne blev spillet første gang udgivet i USA, som straks blev vilde med spillet og det Napoleonske krigstema.

Siden dengang er Stratego kommet i et væld af nye udgivelser, og først op midt i 60erne blev spillet produceret med de små plasticbrikker og farverige klistermærker vi kender i dag. I de første udgaver var brikkerne af træ med sølv- og guldindgraverede rangsmærkater, men brikkerne havde svært ved at blive stående, og mange spændende slag er derfor gået ned som et spil domino. Derfor kan vi i dag takke brikkernes lille plasticfod for en uforstyrret krig.

Hvert år afholdes der stadig mange Stratego-turneringer rundt om i verden, og er særligt populært i Holland, Tyskland og Belgien, hvor der også er blevet afholdt verdensmesterskaber siden 1997.

Udgivelser af Stratego

Stratego Classic er igennem tiderne blevet udgivet i et væld af forskellige designs, jubilæums- og praktiske rejseudgaver, hvor selve spillet ikke har ændret sin form.

Herudover blev det første Stratego pc-spil udgivet af Microsoft i 1990 og flere er kommet til siden, men den kunstige intelligens er efter sigende stadig ikke meget bedre end en middelmådig, menneskelig spiller.

I slutningen af 90erne udgav the Jumbo Company en version til 3-4 spillere. Udover at introducere kanonen som en ny brik tilbyder denne udgave også flere varianter af spillet:

Ultimate Lightning Stratego: I denne version af spillet har spillerne kun 20 brikker hver, og tager kun den kvarte tid af et klassisk spil Stratego. Nogle af brikkerne bevæger sig anderledes og der et par få andre regler.

Stratego Barrage: Et endnu hurtigere setup, hvor spillerne kun har otte brikker at gøre godt med – fanen, feltmarskalen, generalen, 1 bombe, 1 minør, 2 spejdere og spionen.

Vores vurdering af Stratego

Selvom der siden Strategos fødsel helt tilbage i 1946 er udkommet en helt utrolig masse, velfungerende spil, er Stratego en tidløs klassiker der burde stå på enhver brætspilelskers hylder sammen med skak og backgammon.

Er man til strategispil uden så mange dikkedarer og samtidig muligheden for at variere i spilreglerne, så er Stratego et spil, som tilbyder underholdning for både helt nye og erfarne brætspillere.

Med det sagt, kan det godt mærkes at spillet er fra en anden tid, end den eksploderende brætspilsscene vi kender i dag. Men, når man så sidder ved brændeovnen en regnvåd sommerlørdags aften og det eneste spil i huset er Stratego, så genopdager man glæden ved klassikerne. For, selvom spillet er simpelt og let at gå til, tændes lysten efter sejr hurtigt mens man strategisk opstiller sine tropper og herefter bevares den intense spænding ved uvidenheden om modstanderens brikker.

Desuden er et spil som Stratego en udmærket måde at blive klar til at spille endnu mere avancerede og moderne strategispil.

Derfor får Stratego en varm anbefaling med herfra, og der er kun tilbage at sige god fornøjelse.

Læs også vores brætspil anmeldelse af Scrabble.