Anmeldelse af Pandemic

pandemic

Artiklen indeholder reklamelinks.

Fire dødelige sygdomme truer verden, og det er op til jer at redde jordens befolkning fra den visse død. Med et hold af trænede eksperter skal I bekæmpe sygdommene længe nok til at finde kuren til dem alle, inden den sidste time rinder ud. I Pandemic er det livsnødvendigt at arbejde tæt sammen som et hold, planlægge avancerede strategier og udnytte egne og hinandens særlige evner, hvis I vil beholde håbet om at redde verden fra pest og kolera.

Køb Pandemic

Hvad handler Pandemic om?

Målet i Pandemic er at finde kuren til alle fire sygdomme, inden sygdommene rodfæster sig gennem eksplosive udbrud. Spillerne taber spillet, hvis der forekommer otte sygdomsudbrud, der ikke er flere sygdomsbrikker tilbage af en farve eller hvis I løber tør for spillerkort. I står overfor et kapløb med tiden og må handle hurtigt og effektivt.

I modsætning til mange andre spil, hvor hver spiller hemmelighedsfuldt holder sine strategier for sig selv, byder Pandemic på en sjov og spændende mulighed for at planlægge taktik og strategier med sine venner for at slå spillet. På den måde deler I både sejre og nederlag, og aftenens gode stemning kan bevares ved sejrens søde rødvin eller gravøl.

Spillets veludviklede mekanismer giver en alsidig spiloplevelse, så både udfordringer og strategier fornyes for hvert spil. Hertil byder spillet på tre forskellige sværhedsgrader; en for de nye, et standard setup samt et for de sande helte med mod på en stor udfordring.

Hvad medfølger i købet af Pandemic?

Spillet består af:

48 bykort, der både bruges som ressourcer til udvikling af kur, flyrejser og opsætning af research stationer.

6 epidemikort, med hvilke sygdomme spredes yderligere og rammer allerede inficerede byer og skaber infektionsudbrud. Hertil kan I med epidemikortene variere spillets sværhedsgrad.

4 referencekort, hvilke skaber et let overblik over spillerens muligheder for handlinger per runde.

48 infektionskort, som svarer til hvilke byer, der skal inficeres i en runde.

5 eventkort, der hver især tilbyder en spiller muligheden for én gang at udføre en særligt stærk handling på et hvilket som helst tidspunkt.

7 rollekort, med beskrivelser af pågældende karakters særlige evner og spillerens brikfarve.

6 researchstations, hvor spillerne har mulighed for at udføre handlingen kurer sygdom ved at kassere fem ensfarvede bykort samt give lettere forbindelse mellem verdensdele.

4 x 24 sygdomskuber, som repræsenterer de fire forskellige sygdomme. Løber I tør for kuber til bare én sygdom, tabes spillet.

4 kurmarkører, hvilke viser om en sygdom er blevet kureret eller udryddet.

1 infektionsratemarkør, der angiver hvor mange infektionskort I trækker per pågældende tur.

1 udbrudsmarkør, som, hvis den når op på det ottende felt, angiver at verden er grebet af massepanik og sygdommene har vundet.

Samt en overskuelig regelbog på otte sider.

Spilgennemgang

Begyndelsen

Pandemic er et kooperativt spil for 2-4 spillere, hvor hver spiller tilfældigt tildeles en unik karakter med særlige evner, hvilket er med til at skabe en ny oplevelse fra gang til gang. Sammensætningen af jeres hold af eksperter betyder alt i kampen mod spillets gang, og det er vigtigt at planlægge strategier med særligt øje for holdets sammensætning. Den tilfældige uddeling af rollekort betyder meget for spillets alsidighed, da I på den måde undgår at udvikle og holde jer til kun én strategi.

Selve boardet har en fornuftig størrelse, så de fleste stueborde kan være med. Placer den midt imellem jer, så alle let kan se og nå brættet. Det betyder meget for dynamikken, at alle er herre over egen brik og bevægelser i egen tur.

Fordel herefter sygdomskuberne i små bunker i deres respektive farver. For det er vigtigt at have et overblik over, om I er ved at løbe tør for en eller flere farver. Research stationerne placeres ved siden af sygdomskuberne, kurmarkørene lægges med den blanke side opad på kurindikatorerne, udbrudsmarkøren øverst på outbreak track og infektionsratemarkøren på infection rate track.

Nu skal spillerkortene blandes, og her skal I også vælge spillets sværhedsgrad ved at vælge 4-6 epidemikort. Vælger I introduktionsspillet med fire epidemikort fordeler i spillerkortene i fire bunker og lægger et epidemikort øverst i hver bunke, blander alle bunker godt og lægger dem så sammen til én bunke. Sådan undgår I, at der ikke optræder fire epidemikort i streg eller at de alle ligger i bunden af decket. Bunken placeres på player deck ved siden af player discard pile.

Infektionskortene blandes godt og lægges på infection deck ved siden af infection discard pile.

I spillets begyndelse ser I til, mens sygdommene spredes tilfældigt rundt i verden ved at trække tre x tre infektionskort. Ved de første tre infektionskort placeres tre sygdomskuber i pågældende byer, ved de næste tre placeres to og ved de sidste tre bare en kube. Infektionskortene lægges i discard pile. På den måde begynder spillet på en ny måde hver gang.

Spillerne har startfelt i Atlanta, hvorfra I kan planlægge jeres rejse ud i verden med hjælp fra en hånd af spillerkort, der består af bykort og med chance for begivenhedskort med særlige fordele. Antallet af spillerkort varierer efter antallet af spillere fra fire kort til to spillere, tre kort til tre spillere og to kort til fire spillere.

Spilleren med højeste befolkningstal på et bykort i sin hånd starter spillet, og herefter skiftes I til at starte i urets retning.

Faser

Hver spiller har fire handlinger per tur, og kan hertil vælge at bruge alle eller ingen efter behov i pågældende situation – ubrugte handlinger kan ikke gemmes til næste tur.

Hver spiller tildeles et let overskueligt, dobbeltsidet referencekort over handlingsmuligheder per tur, hvilke beskrives som følgende:

 1. Kørsel/sejlads

Ryk din brik til en tilstødende by forbundet med en hvid linje

 1. Direkte fly

Kassér et bykort fra din hånd og ryk din brik til den tilsvarende by

 1. Charterfly

Har du i hånden bykortet tilsvarende byen du befinder dig i, kan du kassere kortet og flytte din brik til en valgfri by.

 1. Shuttle flight

Står din brik på et felt med en research station, kan du flytte din brik hen til en hvilken som helst anden by med en research station. Research stationer giver spillerne mulighed for at bevæge sig hurtigt rundt i hele verden, uden at kassere bykort.

 1. Byg en research station

Kassér et bykort tilsvarende byen din brik står på for at bygge en research station.

 1. Behandle sygdomme

Fjern en sygdomskube fra byen du står i – er sygdommen kureret fjernes alle sygdomskuber i den farve fra pågældende felt.

 1. Del viden

Her kan du vælge enten at give et kort matchende til byen du står i med en anden spiller eller tage et kort fra en anden spiller.

 1. Opdag kur

Ved enhver research station kan du kassere fem sygdomskort af samme farve for at kurere denne type sygdom. Efter opdagelse af en kur fjernes alle sygdomskuber fra et felt ved handlingen behandle sygdomme, men sygdommen er først udryddet, når alle kuber af denne farve er fjernet fra brættet.

Hver spillerrunde er fordelt på tre faser:

 1. Foretag op til fire handlinger
 2. Træk to spillerkort
  1. Trækker du et epidemikort afvikles denne straks (anvisning nedenfor)
  2. Har du flere end syv kort på hånden kasseres disse efter eget valg
 3. Inficer byer
  1. Infektionsratemarkøren indikerer, hvor mange infektionskort du trækker i din tur
  2. Placer en sygdomskube til hvert infektionskort

Når spilleren har inficeret byer med sygdomskuber, fortsætter spilleren til venstre ved at gentage ovenstående fasebeskrivelse.

Her er det igen vigtigt at påpege, at dynamikken i Pandemic særligt kommer til live, hvis alle byder ind med ideer og forslag til hinandens runder – spilleren med turen har dog det sidste ord.

I din hånd kan du have bykort, som kan bruges til flere forskellige handlinger. Du kan være heldig at trække et begivenhedskort, der giver en stærk engangsfordel og den kan spilles når som helst – også selvom det ikke er din tur.

Infektion af byer

Byer inficeres ved at placere en infektionskube på byen tilsvarende det trukne infektionskort. Er der allerede tre kuber på byfeltet sker det, der ikke må ske – sygdomsudbrud. Sygdomsudbrud spreder kuber til alle tilstødende felter og kan i værste tilfælde skabe en kædereaktion. Ved hvert udbrud rykkes udbrudsmarkøren tættere på spillernes nederlag.

I bunken af spillerkort befinder sig, udover bykort og begivenhedskort, også de farlige epidemikort. I tilfælde af epidemi blandes Infektionskortene i discard pile og placeres øverst i infektionskortbunken, så allerede inficerede byer hurtigt rammes igen, og risikoen for udbrud forøges.

Epidemikort

Så snart en spiller trækker et epidemikort foretages følgende tre trin:

 1. Forøg
  1. Infektionsratemarkøren rykkes et træk frem (denne indikerer antallet af infektionskort der trækkes fremover)
 2. Inficer
  1. Træk det nederste kort fra bunken af infektionskort og placer tre sygdomskuber i pågældende by – kortet kasseres.
  2. Hvis byen allerede har sygdomskuber på sig, lægges der kuber til byen har tre kuber på sig – og udgør derefter et udbrud.
 3. Intensiver
  1. Bland kortene i discard pile og placer dem øverst i bunken af infektionskort

Selvom det er sjældent, sker det, at to epidemikort trækkes i samme tur og så er I virkelig på røven.

Men, heldigvis har I samlet et hold af trænede eksperter, som hver især har mulighed for at forhindre udbrudstilfælde. Spillet indebærer en mekanisme, der sikrer en variation af spillets gang med hensyn til gruppens karakterer, da spillerne tilfældigt tildeles roller ud fra de syv forskellige karakterkort.

Karakterkort

Karaktererne og deres særlige evner beskrives som følgende:

Scientist/vidensskabsmand

Har muligheden for at opdage en kur til en sygdom ved brug af kun fire bykort (normalt kræves der fem kort), hvilket er en stor fordel i jagten på en kur.

Researcer/forsker

Som en handling må forskeren give, eller en anden spiller kan tage, et hvilket som helst bykort fra din hånd – I skal stadig befinde jer på samme felt, men kortet behøver ikke matche pågældende by.

Medic/læge

En essentiel karakter i kampen mod inficerede områder, da han har muligheden for som en handling at fjerne alle kuber i samme farve på et felt, og fjerner hertil automatisk alle kurerede sygdomsbrikker på et felt samt undgår at nye sygdomsbrikker kan placeres på spillerens felt.

Operation expert

Giver holdet en stærk fordel ved som en handling at kunne placere research stationer i byen han befinder sig i, uden at skulle kassere tilsvarende bykort.

Contingency planner/planlægger af det uforudsete

Kan som en handling vælge et begivenhedskort fra discard pile og placere denne på sit rollekort uden at det går udover grænsen af syv kort på hånden. På den måde kan effektive begivenhedskort spilles én gang mere.

Dispatcher

Viser sig ofte at være en fordelagtig karakter, da hun har muligheden for som handling enten at flytte en anden spillers brik (med dennes samtykke) til enhver anden by med en anden spiller eller flytte en anden spillers brik som var det hendes egen.

Quarantine specialist/karantæne specialist

Er en vigtig karakter i særligt udsatte udbrudskritiske områder, da hun forhindrer placeringen af nye sygdomsbrikker i både byen hun befinder sig i samt alle tilstødende byer, hvilket hertil forhindrer muligheden for udbrud i disse områder.

Alle karakterer besidder særlige evner, der hver især tilbyder store fordele alt efter hvordan spillet udvikler sig samt hvordan og hvornår i vælger at udnytte dem. Derfor kan én karakter ikke siges at være bedre eller vigtigere end en anden, da det er op til den enkelte situation og ikke mindst dine evner til at udnytte din karakters muligheder bedst muligt.

Selve spillet

Som tidligere nævnt er Pandemic et kooperativt spil, hvilket gør det essentielt, at holdet taler sammen, diskuterer og lytter til hinanden – otte øjne må jo pinedød se bedre end to, også selvom man selvfølgelig selv ser bedst. Det er vigtigt ikke kun at forholde sig til, hvilke farer i står overfor lige nu, men også holde jer for øje hvilke trusler for udbrud, der venter bag næste infektionskort. Med det sagt skal jeres strategi gerne bero sig på en kaosteori for det værst tænkelige, så I hele tiden er et skridt foran.

Til det er det vigtigt at huske karakterernes særlige egenskaber, da de er afgørende i penible situationer. Der er altså stor forskel på, om I beslutter at sende Karantæne specialisten hen i et udbrudshærget område eller om I sender forskeren.

Spillerrundernes opbygning af de tre faser gør det let at have overblik over, hvor I befinder jer i spillet lige nu. Forhold jer til, hvad der sker på brættet lige nu og gør jer klar til nye trusler.

Nogle karakterer er vigtige konstant at sende rundt i verden, mens det ved andre kan være mere taktisk at beholde i samme områder for at undgå udbrud eller til at bytte kort med ved en research station. Det kan måske føles lidt kedeligt at være den spiller, som hver tur står stille, men husk på, at du netop sådan måske udgør den største forskel i kampen mod sygdommene.

For at finde en kur mod en sygdom skal I bruge fem ensfarvede bykort fra én spillers hånd og kassere dem ved den research station. Spillerne kan bytte kort med hinanden, men eftersom spillet tilråder at spille med lukkede kort, kan det være svært at vide, hvem man skal bytte med for at nå op på fem ensfarvede kort. Hertil bruger man hurtigt sine bykort på både at bygge research stationer eller til at rejse hurtigt rundt i verden med fly. Det er derfor vigtigt at tænke sig godt inden man indkassere flybilletter som var det toiletpapir, da hovedmålet i spillet er at kurere alle fire sygdomme.

Sådan vinder du

Spillerne vinder spillet øjeblikkeligt, så snart kuren til alle fire sygdomme er udviklet. Sygdomskuber kan altså stadig hærge verden, men I undgår at skulle bruge tid på at løbe rundt og rydde op.

Til gengæld har spillet selv tre måder at vinde over jer på:

 1. Hvis udbrudsmarkøren når ned på ottende felt
 2. Hvis I ikke har flere sygdomskuber tilbage i en farve, hvortil I har trukket et infektionskort
 3. Hvis en spiller ikke kan trække to spillerkort

Det betyder, at selvom I tror der er masser af tid tilbage i forhold til spillerkort, så er I også i et kapløb med tiden i forhold til sygdomskuber og udbrud.

Pandemic regler

Selvom Pandemic byder op til mange diskussioner og avancerede strategier for at slå spillet, er selve spillets regler meget overskuelige. Faserne i spillerrunderne giver et godt overblik per tur, og der er ingen lange, indviklede tekstbeskrivelser på hverken karakterkort, infektionskort eller epidemikort.

Følger I faserne og nedenstående hovedregler, så er I godt igang.

 1. Spillerne må maksimum have 7 kort i hånden – spilleren vælger selv, hvilke han vil kassere
 2. Der må maksimum være tre sygdomskuber af hver farve på et byfelt – overskrides dette antal opstår et udbrud og sygdomskuber placeres på tilstødende byer.
 3. Hvis der er flere forskelligt farvede sygdomskuber i én by, skal hver farve behandles som én handling
 4. Har I allerede alle seks research stationer i brug og vil lave en ny, da flyttes en valgfri research station fra et andet sted til det nye
 5. Selv når en sygdom er kureret, kan der stadig placeres sygdomskuber fra infektionskortene
  1. For at undgå dette skal sygdommen være udryddet ved at alle kurerede sygdomskuber er fjernet fra brættet
 6. Total udryddelse af alle sygdomme er ikke nødvendigt for at vinde
  1. Når en sygdom er udryddet vendes kurmarkøren med stop symbolet opad
 7. Hver spiller har fire handlinger, men behøver ikke bruge alle per tur – handlinger kan ikke gemmes til næste runde
 8. Det er altid pågældende spiller, der har det sidste ord i sin egen runde
 9. Træk det antal infektionskort, der er indikeret ved infektionsratemarkøren – markøren flytter sig frem ved epidemier.
 10. Afvikling af udbrud:
  • Når et sygdomsudbrud forekommer flyttes udbrudsmarkøren et felt frem. Herefter placeres én kube på hvert tilstødende byfelt. Hvis de tilstødende byer allerede har tre sygdomskuber på sig placeres ikke en fjerde, men istedet opstår en kædereaktion af udbrud, hvor der placeres en kube på alle tilstødende byer. Når en kædereaktion opstår flyttes udbrudsmarkøren igen (der kan ikke forekomme kædereaktion i en by to gange). Som resultat af et udbrud kan byfelter godt have flere forskelligt farvede sygdomskuber, op til tre styk af hver.

Historien om Pandemic

Pandemic er designet af den blandt brætspilselskere anerkendte Matt Leacock og udgivet af Z-Man games i 2008. Spillet er af mange betragtet som et af de mest succesfulde kooperative brætspil, og vandt af samme grund i 2008 GAMES Magazine’s pris for bedste nye familiespil.

Siden 2008 har udviklerne udgivet en solid række udvidelser til grundspillet, hvor udvidelsen Pandemic Legacy: Season 1 har vundet særligt mange priser for både bedste strategispil, bedste tema, mest innovative spil samt årets spil i 2015 hos Golden Geek Board.

Udgivelser af Pandemic

Med mange spændende og anmelderroste udvidelser er I sikret et spilunivers med lang levetid og stor variation i udfordringer. Af udvidelser til Pandemic findes:

 • Pandemic: State of emergency
 • Pandemic: In the lab
 • Pandemic: Fall of Rome
 • Pandemic Legacy: Season 1
 • Pandemic: Iberia
 • Pandemic: Rising Tide
 • Pandemic: On the brink
 • Pandemic: Reign og Cthulhu
 • Pandemic: Contagion

Vores vurdering af Pandemic

Pandemic er et rigtigt velfungerende kooperativt brætspil med gennemtænkte mekanismer til et varieret og udfordrende gameplay. Ovenikøbet er der muligheden for at justere sværhedsgraden, så spillet kan tilpasses både nye og erfarne spillere.

I modsætning til andre spil, hvor du holder dine kort tæt på hånden og dine strategier hemmelige for dine modspillere, summer dette sjove, kooperative spil af diskussioner om avancerede strategier og fælles frygt og glæde i sejr eller nederlag.

Spillets design er lækkert og stilrent i både illustrationer og spilbrikker, så det er let at have overblik over både spillerkort, sygdomskuber, udbrudsbarometer og hele verden på én gang. Hertil er spillets gameplay design udviklet med stor omtanke, så det er let at gå til som ny spiller og samtidigt tilbyder utroligt mange intense spiltimer med mange nederlag for selv den erfarne spiller.

Med det sagt, så varierer oplevelsen af spillet fra let til svært ikke kun ud fra justeringen af sværhedsgrad med epidemikortene, men også ved de mange tilfældigheder af blandt andet spillernes placering på kortet og sygdomskortenes placering i bunken. Nogle gange vil I opleve, at I saver spillet midt over på 20 minutter, mens I andre gange bliver trådt helt ned i mudderet på endnu kortere tid, hvilket kan opleves som temmelig kedeligt. Til gengæld er det fede ved hurtigt overståede spil, at man tager et spil mere, eller to, og lærer af sine erfaringer fra tidligere runder.

Leder du efter et kooperativt brætspil for hele familien med stor spilvariation og masser af muligheder for spændende udvidelser, så vil vi varmt anbefale Pandemic. God fornøjelse!

Læs også vores anmeldelse af Carcassonne eller Settlers of Catan.

5/5 - (10 votes)

Indholdsfortegnelse